NÁVOD NA VYPLNENIE VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (NAVOD.jpeg)

Tlačivá nájdete aj na : http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/