sobota, 1. januára 2022

Ďakujeme Vám za spoluprácu a podporu v roku 2021 a prajeme Vám všetkým šťastný, zdravý a úspešný rok2022.