Blog Summary Widget

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport         v roku 2020: 15 000 eur